pl PL zh-CN ZH-CN zh-TW ZH-TW en EN ru RU es ES

SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE

Dla studentów spoza Unii Europejskiej przyjazd na studia do Polski może być początkiem fascynującej przygody związanej z odkrywaniem Europy. Unia Europejska to nie tylko różnorodna i ciekawa kultura, ale również możliwości, jakie dają innowacyjne systemy gospodarcze i jedne z najlepszych na świecie warunków do studiowania w przyjaznej atmosferze pełnej wyzwań i inspiracji. Dzięki najwyższej jakości edukacji i uznawanym na całym świecie stopniom naukowym Twoja kariera zawodowa będzie mieć tak obiecujący początek, jakiego nie doświadczysz w niemal żadnym innym regionie świata.

STRUKTURA STUDIÓW W POLSCE

System Trójstopniowy

struktura studiow 2Polski system szkolnictwa tak samo, jak inne państwa europejskie, jest oparty na trójstopniowej strukturze studiów. Zarówno każdy Polak, jak i cudzoziemiec, mają prawo rozpocząć naukę na każdym stopniu studiów, jeżeli spełniają wymagania przedstawione przez wybraną uczelnię.

Studia pierwszego stopnia 

Trwają 3 lub 4 lata, w zależności od wybranego kierunku. Naukę na tym poziomie można rozpocząć posiadając świadectwo dojrzałości, spełniające kryteria danej uczelni. Za ukończenie nauki pierwszego stopnia, przyjmuje się uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub innego równorzędnego tytułu.

Studia drugiego stopnia

Trwają od 1,5 do 2 lat, w zależności od wybranego kierunku. Aby rozpocząć naukę na tym stopniu, wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Za ukończenie nauki drugiego stopnia, przyjmuje się uzyskanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub innego równorzędnego tytułu.

Studia jednolite magisterskie

Trwają od 4,5 do 6 lat i są zintegrowanym programem studiów licencjackich i magisterskich, których uzyskanie tytułu magistra lub innego równorzędnego tytułu stanowi ukończenie studiów i uzyskanie kwalifikacji odpowiadającym studiom magisterskim. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, należy uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. Program studiów zintegrowanych najczęściej jest prowadzony na kierunkach: prawo, kierunek lekarsko-dentystyczny, aktorstwo, psychologia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Studia trzeciego stopnia

 Trwają od 3 do 4 lat, w zależności od wybranej dziedziny nauki. Uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki stanowi ukończeniu studiów trzeciego stopnia. Aby rozpocząć studium doktoranckie, należy posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

logo loukx

Szkoła języków obcych "Louk"

ul. Rynek Główny 28
31-010 Kraków

Tel. +48 513 259 745

E-mail: erazmeko@ukr.net

NIP: 6762557052
KRS 0000755616

Korespondujemy w językach: chińskim, rosyjskim, angielskim i hiszpańskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła językowa "Louk"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nauka języka angielskiego w Polsce dla obcokrajowców, język angielski dla cudzoziemców w Polsce, kursy językowe w Polsce, język angielski dla dorosłych w Polsce.