pl PL zh-CN ZH-CN zh-TW ZH-TW en EN ru RU es ES

DLACZEGO POLSKA?

6 powodów, dla których warto studiować w Polsce

 

1. TRADYCJAcollegium maius in krakow

Polskie uniwersytety zaliczają się do jednych z najstarszych w Europie. W 1364 roku została założona Akademia Krakowska. Polski król Kazimierz Wielki był jej fundatorem. Uczelnia ta funkcjonuje do dzisiaj, tylko nazwa została zmieniona na Uniwersytet Jagielloński. Akademia Krakowska była wzorowana na włoskich akademiach w Bolonii i Padwie i była jedną z najstarszych na świecie. W Europie Środkowej był to drugi z kolei uniwersytet po uczelni w Pradze. Dwa wieki później w 1579 roku król Stefan Batory przekształcił kolegium jezuickie w Wilnie na Akademię Wileńską. Kolejna uczelnia, Akademia Lwowska została utworzona w roku 1661 również z przekształcenia jezuickiego kolegium. Tak więc, pod koniec XVII wieku Królestwo Polski i Litwy miało trzy znane i liczące się w Europie uczelnie. Kształcili się w nich studenci z kraju i zagranicy.

2. NOWOCZESNOŚĆ

System polskiego szkolnictwa wyższego rozwija się bardzo dynamicznie. Pod względem liczby studentów w Europie plasujemy się na czwartym miejscu po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. W ponad 400 polskich szkołach wyższych kształci się ogółem prawie 2 miliony studentów. Polskie uczelnie oferują ponad 600 kierunków studiów stanowiących integralną część Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Niemal wszystkie szkoły oferują możliwość kursów w językach obcych.

3. PROCES BOLOŃSKI

Polska bierze aktywny udział w Procesie Bolońskim. Wprowadzono trójstopniowy podział szkolnictwa wyższego w oparciu o podział na studia licencjackie(3lata), magisterskie(1,5-2lata),jednolite(5-6lat)i doktoranckie. Wdrożyliśmy także Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Dzięki temu polscy i zagraniczni studenci mogą bez najmniejszych problemów zmienić uczelnię i kontynuować naukę w dowolnym, innym kraju Unii Europejskiej. Mający już 20-letnią tradycję program Erasmus umożliwił ponad 43 tysiącom studentów zagranicznych naukę w Polsce. Również około 100 tysięcy polskich studentów skorzystało z tego programu, przenosząc się na studia za granicę do innego kraju Unii Europejskiej. Studenci zagraniczni mają w Polsce zróżnicowane możliwości kształcenia, które spełniają najwyższe europejskie standardy.
Dyplom ukończenia studiów uznawany jest nie tylko w całej Europie, ale także na świecie.

4. WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Polski system szkolnictwa wyższego należy do jednych z lepiej rozwiniętych w Europie. Poziom kształcenia jest stale monitorowany i regularnie poddawany ocenie. Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich są odpowiedzialne za zapewnienie jakości szkolnictwa wyższego. Z oferowanych w Polsce ponad 5 tysięcy kierunków studiów, każdy z nich musiał uzyskać aprobatę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Lista ocen kierunków studiów jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
Polska Komisja Akredytacyjna

5. ATRAKCYJNE CENY STUDIOWANIA I UTRZYMANIA

W Polsce opłaty czesnego są niskie. Standardowo zamykają się w kwocie 2000 – 4000 euro za rok nauki. Maksymalny pułap to 9000 euro, dotyczy np. kierunków medycznych. Także koszty utrzymania stanowią ułamek tego, co student zagraniczny byłby zmuszony wydać w innych krajach europejskich. Więcej informacji w zakładce "Cennik"

W porównaniu do krajów części zachodniej Europy Polska jest wyjątkowo tanim krajem. Ceny wynajmu mieszkań i zakwaterowania są kilka razy niższe. Również żywność, rozrywki, dosłownie niemal wszystko jest w Polsce tańsze niż np. w Wielkiej Brytanii, czy Niemczech.

6. ATRAKCJE

Polska to kraj łączący w sobie historie oraz nowoczesność. Piękne, zadbane i bezpieczne miasta oraz wspaniałe krajobrazy zachęcają nie tylko turystów, ale także studentów z różnych środowisk. Po zajęciach, w trakcie świąt, przerw czy wakacji studenci mogą spędzić swój czas w każdy możliwy sposób! Wspaniałe góry dają szansę na wspinaczkę i zimowe szaleństwa, piaszczyste plaże Morza Bałtyckiego są fantastyczną opcją na relaks, Kraina Tysiąca Jezior jest rajem wodnych sportów. Liczne przytulne kawiarnie i puby sprzyjają nawiązywaniu znajomości, a i dla artystycznych dusz jest mnóstwo interesujących miejsc.

Organizacje międzynarodowe: Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE), strefy Schengen, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i wielu innych.

logo loukx

Szkoła języków obcych "Louk"

ul. Rynek Główny 28
31-010 Kraków

Tel. +48 513 259 745

E-mail: erazmeko@ukr.net

NIP: 6762557052
KRS 0000755616

Korespondujemy w językach: chińskim, rosyjskim, angielskim i hiszpańskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła językowa "Louk"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nauka języka angielskiego w Polsce dla obcokrajowców, język angielski dla cudzoziemców w Polsce, kursy językowe w Polsce, język angielski dla dorosłych w Polsce.